...Načo slzy... Načo smútok... Veď pre mňa je smrť ako sviatok


MC Larse a Pierre

30. ledna 2009 v 11:30 |  lyrics SPPierre spieva refrny v pesničke "It's Not Easy (Being Green)" od MC Larse
ktory predskakoval simple plan.....


MCLars-ThisGiganticRobot.jpg
a tu je preklad
"It's Not Easy (Being Green)"

Slyšte ten hluk v pozadí! Teď jsem šíleně ekologický! Je to biodieselový generátor!
Používám ho pro počítačové studio, kterým nahrávám toto album!
Dostal jsem ho s tímto dárkovým certifikátem, který jsem vyhrál v "Zachraňte mořské želvy" běžeckém maratónu!
Vyzkoušejte ho! Napsal jsem všechny tyto texty na svých pažích, protože stromy jsou příliš důležité,
než aby byly používány jako papír, rozumíte mi? Pojďme to objáhit!

Jednou jsem dostal dopis od Ala Gora,
Otevřel jsem ho a přečetl, psalo se v něm, že máme problém
Psalo se v něm "Buď ekologický!" Co to znamená?
Koupil jsem hybridní auto, abych ušetřil benzín
Letěl jsem na Live Earth v mém osobním letadle
Tak jako Sting nebo Kanye West
Pojďme ochránit Zemi s místím kamením
(Pyrotechnika je velice udržitelná)
(Budu ekologem) Nevidíš? Udržuji AC nad 63
(Budu ekologem) Hardcore jako Slayer, tady je 27 letců z ozónové díry
(Budu ekologem) Protože mi to není jedno, tak používám organické aerosoly do svých vlasů
(Budu ekologem) Aby si to mí pravnuci pamatovali,
Když sis nemohl koupit pozemek v oceánu v Denveru

Není to lehké být ekologický (není to lehké)
Když musím změnit tu starou rutinu (není to lehké)
Klimatické změny by mohly být extrémní
Není to lehké... není to lehké

Šel jsem to Mořského světa s obrovskou sítí
Abych zachránil velryby, které se naštvaly
Vzal jsem Shamu na parkoviště, moc daleko jsem se nedostal
Do auta bych nenarval ani jednu ploutev
Recyklování je skvělé, ale můj spolubydlící se neusmíval,
Když jsem mu řekl, co jsem udělal jeho staré beatlesácké vinylové desce
Prostě musíš oddělovat plasty of skla
Ikdyž jsou to po ránu muka

(Budu ekologem) Aerosolové plechovky jsou hrozné, takže
To rozšiřte do světa nasprejovanými nápisy
(Budu ekologem) Fakt miluju zvířata, můžete mě vidět, jak pařím s malými tuleňi.
(Budu ekologem) Koupil jsem Prius, abych ušetřil benzín
Ale každý víkend lítám první třídou
(Budu ekologem) Aby si to mí pravnuci pamatovali,
že kdysi v prosinci nebylo 500 stupňů.

Není to lehké být ekologický (není to lehké)
Za benzín se bude prolévat krev (není to lehké)
Piju milkshaky jako tahle scéna
není to lehké... není to lehké

Není to lehké být ekologický (není to lehké)
Santa Clausovy saně budou potřebovat motorový pohon (není to lehké)
Polární medvědi možná budou potřebovat opalovací krém
Není to lehké... není to lehké

Koupil jsem pět bot značky Vans v místním obchodě
Aby byl můj uhlíkový otisk o polovinu menší
Napsal jsem tuto píseň, abych vyjádřil, jak se cítím
co se týče klimatických změn a tání ledovců

Znáte ten film
Den Poté?
To by se fakt mohlo stát, kámo!

Dokonce i rapuju!

Manhattan (ten by mohl být pod vodou)
LA (ten by mohl být pod vodou)
Vancouver (ten by mohl být pod vodou)
London (ten by mohl být pod vodou)
Detroit (ten by mohl být pod vodou)
St. Louis (ten by mohl být pod vodou)
Chicago (ten by mohl být pod vodou)
New Jersey (ale komu by chybělo Jersey?)

Není to lehké (není to lehké)
Není to lehké (není to lehké)
Není to lehké (není to lehké)
Woah, oh

Není to lehké být ekologický (není to lehké)
Pojedeme turné po New Yorku s ponorkou (není to lehké)
Budeme se potápět v Bronxu a v Queens
Není to lehké... není to lehké


English text
Check out that noise in the background! I'm mad green right now. It's a biodiesel generator!
I'm using it to run the computer studio for the recording of this album!
I got it with this gift certificate I won at the Save the Sea Turtles Marathon Run dude!
Check it out! I wrote all of the lyrics on my arm because trees are too important to be
used as paper you know what I'm saying? Let's get sustainable!

I got a letter from Al Gore the other day
I opened and read it, it said we're in trouble
It said "Go Green!" What's that mean?
Bought a hybrid hummer to save gasoline
Went to Live Earth in my private jet
Just like Sting and Kanye West
Let's save the earth with area rock
(Pyrotechnics are very sustainable)
(I'm going green) Can't you see? I keep the AC above 63
(I'm going green) Hardcore like Slayer, here's 27 fliers on the ozone layer
(I'm going green) Because I care, use organic aerosols in my hair
(I'm going green) So my grandkids will remember,
when you couldn't buy ocean property in Denver

It's not easy being green (it's not easy)
Having to change that old routine (it's not easy)
The climate change could be extreme
It's not easy... it's not easy

Went to Sea World with a giant net
To save the whales but they got upset
Brought Shamu to the parking lot, didn't get far
Couldn't even fit one fin in my car
Recycling's great, but my roommate didn't smile
When I told him what I did to his old-school Beatles vinyl
Gotta separate plastics form the glass
Even though it's a pain the morning

(I'm going green) Aerosol cans are terrible so I
Spread the word with spray painted signs
(I'm going green) Love animals for real, you see me clubbing with baby seals
(I'm going green) Bought a Prius to save on gas
But I fly every weekend in first class
(I'm going green) So my grandkids will remember,
when it wasn't 500 degrees in December

It's not easy being green (it's not easy)
There Will be Blood for gasoline (it's not easy)
I drink your milkshake like that scene
It's not easy... it's not easy

It's not easy being green (it's not easy)
Santa Claus's sleigh will need jetskis (it's not easy)
The polar bears might need sunscreen
It's not easy... it's not easy

I bought size five Vans at the local mall
To make my carbon footprint half as small
I wrote this song to express how I felt
About climate change and glacial melt

You know the movie
The Day After Tomorrow?
That could happen dude

I even rap in haikusÉ what!

Manhattan (could be under water)
LA (could be under water)
Vancouver (could be under water)
London (could be under water)
Detroit (could be under water)
St. Louis (could be under water)
Chicago (could be under water)
New Jersey (but who'd miss Jersey?)

It's not easy (it's not easy)
It's not easy (it's not easy)
It's not easy (it's not easy)
Woah, oh

It's not easy being green (it's not easy)
We'll tour New York by submarine (it's not easy)
We'll scuba dive the Bronx and Queens
It's not easy... it's not eas
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama